EGYÉB

Édespárom a konyhában tüsténkedett egyik délelőtt, mikor is elkértem a vágódeszkáját, hogy tudná-e nélkülözni:


Egyéb faragványok:

Megmaradt festményeim egyike:

Gimnazista éveim alatt:
tussal
festékkel